Hvad er aerob?
Med ilt
Hvad er anaerob?
Uden ilt
Hvad er cp
Kreatinfosfat
Hvad er glykolyse?
Glukosespaltning
Den motoriske nerve og de muskelfibre de aktiverer hedder?
En motorisk enhed
Forklar hvordan en motorisk enhed aktiverer muskelfibrerne
Ved at aktiverer samtlige fibre og derfor har muskler med fa muskelfibre bedre finkoordination
Hvordan er muskelfibrerne inddelt i typer?
Type I (Rode muskelfibre, Type IIa (hvide muskelfibre, type IIx (hvide muskelfibre)
Hvilken egenskab har type I (rode) muskelfiber?
Langsom og udholdende
Hvad er forskellen pa type IIa og type IIx fibre
Type IIx er hurtigst og st?rkest, Type IIa er lidt langsommere, men lidt mere udholdende (se figur 2.

18 a & b)

Hvilke typer muskelfibre har en marathonlober prim?rt?
Type I (Rode)
Hvilken type muskelfibre har en sprinter prim?rt?
Type II (hvide)
Hvilken type muskelfibersammens?tning har en handboldspiller ofte?
Ca 50/50 mellem type I og type II
Hvad er Tetanus?
Musklens maksimale sp?nding, nar flest mulige tv?rbroer er aktive og udvikler sp?nding
Hvorfor er der mindre kraft i musklen nar den er helt strakt eller helt forkortet?
Fordi der er mindre muligheder for tv?rbroer i helt strakt eller helt forkortet tilstand. F?rre tv?rbroer = mindre kraft
I forhold til kraft/hastighedskurven, hvornar kan musklen sa udvikle mest kraft?
Ved langsom excentrisk bev?gelse
Hvorfor udvikler musklen mindre kraft ved hurtige bev?gelse?
Pga der ikke kan dannes nok tv?rbroer ved hoj hastighed