I.Introduksiyon

Magandang araw po! Ang
aming nobela ay pinamagatang “Anino ng Kahapon” at ito ay isinulat ng isang
kahanga-hangang Pilipinong manunulat na si Francisco Laksamana.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ito ay nalathala noong
taong 1906. Maiituri kong ito ay isang luma nang nobela. At ang nobelang ito ay
ang kaisa-isang nobela na maituturing nang klasiko sa kasalukayang panahon. At
nais ng nobelang ito, Anino ng Kahapon, ay alalahanin at kumuha ng mga aral ang
kasalukuyang henerasyon sa mga masasaklap na karanasan sa mga naranasan noong
mga dati pang henerasyon.

Ang nobelang “Anino
ng Kahapon” ni Francisco Laksamana ay naglalahad ng mikrokosmo ng lipunang
Filipino na ipinaloob sa Bayang Ilaya sa batbat ng gamba, panganib, at lagim.
Ipinamalas sa akda ang masasalimuot na damdamin, gawi, at guniguni mulang
maka-lupang pagnanasa hanggang makalangit na pagmamahal sa pamamagitan ng mga
tauhang gaya nina Modesto, Elisea, Victor, Tenyente Roca, at Kapitang Lucas.
Bukod sa nabanggit, mahuhugot sa makukulay na tagpo ang pambihirang dalumat na
umuugat sa pagpapahalaga sa kalayaan, katwiran at karangalan na pawang
isinusulong noon ng mga anakpawis ng Katipunan.

Ayon sa sa isang
kritiko ng panitikan na si Epifanio San Juan, Jr., maliban sa pagiging
historikal at pampolitikang nobela, ang Anino ng Kahapon ay isa sa mga
romantikong nobela at isa rin sa mga nobela na tungkol sa mga bayaning Pilipino
na ginawa ng mga Pilipinong awtor simulang 1900 hanggang sa mga konteporaryong
panahon.

Ayon rin sa Ateneo de
Manila University Press, ang nobelang ito ay isinulat ni Francisco Laksamana
para makatulong na makapagbigay sa mga mambabasa ngayon ng mga nostalhik na
paggunita sa mga malulungkot at masasaklap na karanasan at panahon sa mga
Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga ibang bansa.

At ayon naman sa isa
nanamang kritiko ng panitikan na si Soledad Reyes, ang Anino ng kahapon ay isa
sa mga kakaunting ‘pro-American’ na nobela na naisulat noong panahon ng mga
Amerikano sa bansang Pilipinas. Ang mga antagonista sa nobela ay ang mga
Kastilang namumuno sa mga bayan at ang mga kakampi at kasama nilang mga
Pilipino. Ang nobelang ito ay nagbibigay ng kabatiran tungkol sa pamumuhay ng
mga Pilipino na naninirahan sa mga “karaniwang maliliit na bayan” sa Luzon
noong mga panahong iyon.

Ipinapakita rito ang
kasakiman ng mga mananakop na kastila na nilabanan ng ating mga bayani at
ninuno. Ngunit ang pinangarap at nais makamtam ng mga matatapang bayani ng
ating bansa ay kalayaan at kasiyahan para sa nakakaraming tao, ay wala pa ring
nangyayari na maliwanag. Dahil ang mga pamumuhay kahit ngayong kasalukuyan ay
di pa rin pantay-pantay.

At bago nating
puntahan at pag-usapan mismong nobela ay dumako muna tayo sa buhay ng lumikha
ng matalinhagang nobelang ito na si Francisco Laksamana.