Veera Grigorjeva (2018). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.Õendusabi noorukitele kõrgenenud vererõhu ennetamisel. Eksamitöö 25 leheküljel, 3 lisa 5 leheküljel. Töö koostamisel kasutati 26 kirjandusallikat, millest 7 on eestikeelsed, 17 inglisekeelsed ja 2 venekeelsed. Kirjandusallikad on ilmunud ajavahemikul 2007.-2017.a.Eksamitöö eesmärk oli kirjeldada õendusabi noorukitel? kõrgenenud vererõhu ennetamisel.Käesolev eksamitöö on kirjanduse ülevaade. Uurimistöös esitatud materjal on kogutud erinevatest elektroonilistest andmebaasidest, eesti- vene- ja inglisekeelsetest õendusalastest teaduslikest artiklitest, tegevusjuhenditest.Käesolev teema on valitud, kuna see on aktuaalne ja võimaldab seda tööd kasutada õenduspraktikas.Normaalseks arteriaalseks vererõhuks peetakse süstoolset ja diastoolset rõhku, mille puhul tase on alla 90 pertsentli vererõhu kõvera inimese vanuse, soo ja kasvu kohta.  Kõrgenenud rõhku noorukitel peetakse tänapäeval üsna laialdaseks probleemiks. Ühtse vererõhu mõõtmise ja hindamiskriteeriumite metoodika ja vajalike teadmiste puudumine personalil vastavalt noorukite vanusele, soole ja kasvule suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski noorukitel. Kõrgenenud vererõhu põhilisteks riskifaktoriteks noorukitel on pärilikkus, suitsetamine ja alkoholi tarbimine (s.h. ka passiivne suitsetamine), ebaõige toitumine, rasvumine, füüsilise aktiivsuse puudumine, pikaajaline arvuti taga viibimine ning puudulik uni. Oskus õe poolt õigesti hinnata vererõhu näitajaid, oma töös tabelite kasutamine, kus on toodud välja noorukite vererõhk vastavalt soole, vanusele ja pikkusele, vähendab riski kõrgenenud vererõhu tekkeks noorukitel. Õde nõustab ja aitab noorukitel vähendada kõrgenenud vererõhu riskifaktoreid. Vajadusel alustada eluviisi hindamist ja näidustusel selle muutmist. Õde peab õpetama noorukit õigesti mõõtma vererõhku, motiveerima tervisliku eluviisi pidamist ning regulaarset spordiga tegelemist, mõjutama noorukit keelduma suitsetamisest ja alkoholi tarbimisest, vähendama arvuti taga viibimise aega, seletama täisväärtusliku une kasulikkust. Võtmesõnad: vererõhk, kõrgenenud vererõhk või arteriaalne hüpertensioon, õendusabi, ennetamine, nooruk.